Citește cărți on-lineNewsletter


Pentru abonare introduceţi adresa de e-mail

Rss feed


[Noutati prin RSS]Vă recomandăm

Meta tag


Casa Carttii de Stiinta Cluj-Napoca casa cartii de stiinta editura cluj napoca carti publica online biblioteca librarie vinzare autori lucrari academice noutati editoriale redus comenzi editura romaneasca edituri literatura cultura romana romaneasca romaneste romanesti autori romani limba romana romanesc romanesti carti ebooks gratuit gratuite publicatii scriitori romani romanian litterature concurs concursul proza 2010 semne carte Artele Spectacolului Filologie Filosofie Istorie Literatură Metodică și Didactică Miscellanea Antologie Belgica.ro Biblioteca Esenţială Colecţia Biblioteca Indiană Colecția de Teatru Diaphora Didactica științelor Documente europene şi naţionale Educație Fizică și Sport Etnologie Grammatica Hypothesis Istorie La feminin Lecturi critice Limbi și literaturi străine Literatura europeană contemporană Locuri transilvane Muzică și coregrafie Poezie Praxis Proză Prozoteca Restituiri antreprenoriale şi tehnologice Romanul Francez Actual Scriitorii Transilvaniei Serie de autor Robert Cohen Ştiinţele Educaţiei Teatru Uniart Collection Univers preșcolar Arte vizuale Biblioteca Şcolară Biblioteca tânărului scriitor Biblioteca Valorilor Transilvane Cărţi pentru copii Debut Dicţionare Drept Economie Evocări , Memorii, Jurnal, Interviuri Geografie În afara colecțiilor ( Artele Spectacolului ) În afara colecțiilor ( Filologie ) În afara colecțiilor ( Filosofie ) În afara colecțiilor ( Istorie ) În afara colecțiilor ( Literatură ) În afara colecțiilor ( Metodică și didactică ) În afara colecțiilor ( Miscellanea ) Medicină Nordica Periodice Proceedings Ştiinţă şi Tehnică Teologie Traducem lumeaApasă aici pentru a revenii la pagina anterioară

Prolegomene la o posibilă teorie a competenţei. O propunere teoretico-aplicativă


Autor:   Vasile Flueraş


Format: 13 x 20 cm
Pagini: 398 pag.
Anul apariţiei: 2014
Domeniu: Didactica științelor
ISBN 978-606-17-0528-3


38.00 lei


„Reflectând asupra unei posibile teorii a competenţei, Vasile Flueraş realizează un demers pedagogic dintre cele mai curajoase. Noţiunea de competenţă s-a impus recent în literatura ştiinţelor educaţiei, dar poate prea repede predomină în limbajul educaţional şi a ajuns concept-cheie în documentele curriculare. Considerată „construct cultural, marcat de desăvârşire”, competenţa, ca „atribut al experţilor şi expertizei”, ar putea deveni în educaţie o modă pedagogică („Encore une mode pédagogique?”) sau o soluţie. După cum argumentează Vasile Flueraş, competenţa este un concept insuficient semantizat pentru a constitui nucleu pentru o paradigmă a educaţiei. Autorul analizează cu acribie sisifică opinii din literatura pedagogică naţională şi internaţională topica mai ales filosofică şi didactică a competenţei, sintetizându-le în concluzii ştiinţifice, cumpănit decelate din punctul de vedere al educaţiei. Demersul autorului a generat un text provocator, focalizat în jurul unui concept controversat, care a împărţit opiniile pedagogilor, acceptând totuşi că efectele programului de educaţie bazat pe competenţe „nu a afectat sistemul de învăţământ decât scriptic”. Sugestiile oferite pedagogilor, dar mai ales decidenţilor din educaţie premerg spre o formulă de aplicare practică a unei paradigme ce riscă să treacă de la o teorie postmodernă la o modă aventuroasă. Studiul despre o posibilă teorie a competenţei merită deplinul interes al specialiştilor, didacticieni şi profesori, graţie virtuţilor sale ştiinţifice şi sugestiilor practice. Vasile Flueraş propune o nouă lectură pentru un concept, ale cărui semnificaţii riscau să se risipească în impresii; textul beneficiază de o ştiinţă a scrierii, de o argumentare temeinică, cu justificări ideatice de la Aristotel până la Perrenaud, documente livreşti şi virtuale, cu conţinut filosofic, didactic, pedagogic, sociologic, psihologic, lingvistic, toate menţionate într-o amplă bibliografie. Volumul „Prolegomene la o posibilă teorie a competenţei. O propunere teoretico-aplicativă” se constituie ca o monografie a unui concept fundamental, care - aplicat în domeniul educaţiei aşa cum se cuvine – ar avea efecte favorabile asupra dinamicii efectelor sistemului de învăţământ. Demersul lui Vasile Flueraş este unul de maturitate epistemică, oferind un model de tratare a unui concept social care avansează spre starea de paradigmă educaţională.”Prof. univ. dr. Anton IlicaUniversitatea „Aurel Vlaicu”, AradFacultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

„Poate că una dintre cele mai sugestive mărci educaţionale ale deplasării de la cultura cunoaşterii la cultura comunicării este deplasarea conceptuală de la erudiţie la competenţă în contextul educaţiei de astăzi, a cărei criză este pretutindeni o evidenţă. În cartea de faţă Vasile Flueraş, un cercetător de mare rigoare şi erudiţie, supune unui examen lucid noul concept de provenienţă exterioară câmpului epistemic al ştiinţelor educaţiei. Sunt multe idei şi aspecte ale acestei cărţi care atrag interesul şi merită aprecierea, dar mie mi-a atras atenţia subtila apropiere pe care autorul o face între conceptul de competenţă din câmpul epistemic al ştiinţelor educaţiei şi entelehia aristoteliană, în temeiul solidei idei că înveţi să faci ceva făcând.”Prof. univ. dr. Aurel CodobanUniversitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, BucureştiFacultatea de Drept, Cluj-Napoca

„Unii dintre noi au vocaţia de a răspunde la provocări sau chiar de a genera provocări celor din jur; este şi cazul profesorului Vasile Flueraş, un apostol dedicat mai binelui şcolii (ce destin frumos!) care, ajuns în culmea maturităţii profesionale, ne provoacă din nou cu o lucrare de maximă actualitate – Prolegomene la o posibilă teorie a competenţei. O propunere teoretico-aplicativă. Stilul analitic, convingător, argumentat într-o manieră inter- şi transdisciplinară, generează răspunsuri şi oferă exemple practice la problematica destul de complexă, determinată de neînţelegerea corectă a conceptului de competenţă, mai ales în context educaţional, reuşind să pună accente importante şi să contraatace poziţiile celor care animaţi de amatorism şi emoţii reformiste în educaţie au ajuns să exagereze mai mult decât si-au propus. Ei bine, prin accesibilitatea şi diversitatea informaţiilor, prin modul original de a le integra într-un discurs plin de sensibilitate, dar convingator şi prin emoţia împletită în cuvintele cărţii, autorul ne oferă şansa să descoperim un orizont salvator de înţelegere şi acceptare a competenţelor în domeniul ştiinţelor educaţiei.”Prof. univ. dr. Alois GherguţUniversitatea Alexandru Ioan Cuza, IașiFacultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Numele
Comentariu
                    

Adaugă un comentariu