Citește cărți on-lineNewsletter


Pentru abonare introduceţi adresa de e-mail

Rss feed


[Noutati prin RSS]Vă recomandăm

Meta tag


Casa Carttii de Stiinta Cluj-Napoca casa cartii de stiinta editura cluj napoca carti publica online biblioteca librarie vinzare autori lucrari academice noutati editoriale redus comenzi editura romaneasca edituri literatura cultura romana romaneasca romaneste romanesti autori romani limba romana romanesc romanesti carti ebooks gratuit gratuite publicatii scriitori romani romanian litterature concurs concursul proza 2010 semne carte Artele Spectacolului Filologie Filosofie Istorie Literatură Metodică și Didactică Miscellanea Antologie Belgica.ro Biblioteca Esenţială Colecţia Biblioteca Indiană Colecția de Teatru Diaphora Didactica științelor Documente europene şi naţionale Educație Fizică și Sport Etnologie Grammatica Hypothesis Istorie La feminin Lecturi critice Limbi și literaturi străine Literatura europeană contemporană Locuri transilvane Muzică și coregrafie Poezie Praxis Proză Prozoteca Restituiri antreprenoriale şi tehnologice Romanul Francez Actual Scriitorii Transilvaniei Serie de autor Robert Cohen Ştiinţele Educaţiei Teatru Uniart Collection Univers preșcolar Arte vizuale Biblioteca Şcolară Biblioteca tânărului scriitor Biblioteca Valorilor Transilvane Cărţi pentru copii Debut Dicţionare Drept Economie Evocări , Memorii, Jurnal, Interviuri Geografie În afara colecțiilor ( Artele Spectacolului ) În afara colecțiilor ( Filologie ) În afara colecțiilor ( Filosofie ) În afara colecțiilor ( Istorie ) În afara colecțiilor ( Literatură ) În afara colecțiilor ( Metodică și didactică ) În afara colecțiilor ( Miscellanea ) Medicină Nordica Periodice Proceedings Ştiinţă şi Tehnică Teologie Traducem lumeaApasă aici pentru a revenii la pagina anterioară

Gramatica română: lumini peste umbre


Autor:   Stela-Morenia Vornic


Format: 17 x 24 cm
Pagini: 266 pag.
Anul apariţiei: 2019
Domeniu: Grammatica
IISBN: 978-606-17-1376-9


50.00 lei     Sunt o călăuză pe „drumurile cu hăţişuri” ale limbii române, aşa cum se insinuează şi prin subtitlul cărţii, pentru voi, iubitori sau interesaţi de limbă clară şi corectă românească, elevi, profesori, autodidacţi.

     Mă certifică în acest rol o experienţă la catedră alături de câteva zeci de generaţii de învăţăcei şi, în acelaşi timp, avantajul de a cunoaşte îndeaproape originile latine ale structurilor gramaticale româneşti.

     Expunerea temelor abordate, a lucrării în ansamblu nu urmează cu stricteţe criterii academice – există nenumărate studii cu acest specific. S-a urmărit aici criteriul accesibilităţii generale, al înţelegerii imediate, lesnicioase a dezbaterii tematice.

     Nu pretind că „umbrele” vor fi toate luminate sau mulţumitor luminate pentru toţi. Părerile sunt diverse şi, atâta timp cât sunt susţinute cu argumente logice, viabile, ele sunt valabile.

 

 

Autoarea

 

CUPRINS

Raportul „literă/sunet”

Grupuri de litere. Ortografie

Diftongi. Triftongi. Hiat

Ortografie în dublete fonetice. Structura unui cuvânt flexionar

Unu, doi, trei, patru „i” la final de cuvânt

Prefixoide. Sufixoide. Calcul lingvistic

Derapaje de limbaj

Eliziune şi ortografie

Substantive şi locuţiuni prepoziţionale

Despre „Gradul superlativ

Substantive provenite din adjective la grade de comparaţie

Problematica genitivului şi a dativului. G-D atipice

Propoziţii/locuţiuni/cu regim de Genitiv şi Dativ, excepţii de la aceste cazuri

Dativ posesiv

Dativ cu „a fi”.

Pronume personal

Pronumele semiindependente. Adjective semiindependente

Pronumele şi adjectivul posesiv

Pronume şi adjective de întărire. Locuţiunile lor

Pronume cu valoare neutră

Pronumele şi adverbul relative în frază

Numeralul: despre felurile şi valorile lui în exemple

Numeral cardinal compus: problematică, declinare. Data calendaristică

Numeral ordinal (propriu-zis, provenit); ortografie. Cifre romane

Verbul: problematică; ortografie; accent..

Viitorul popular. Ortografie

Verbe problematice: a trebui, a crea, a putea

Moduri personal-neflexionare în construcţii absolute

Omofone. Ortografie

Construcţia relativă infinitivală

Subiect sau nume predicativ?

Despre numele predicativ. N.P. în ramă

Elementul predicativ suplimentar. Modalităţi de recunoaştere

Când se subînţelege un predicat/ un verb copulativ/ un verb auxiliar?

Părţi secundare de propoziţie

Complementul (Propoziţii aferente)

Apoziţia. Apozitiva

Atribut apoziţional – Atributivă apoziţională

Atribute/Atributive neizolate cu nuanţe complementare

Subordonate inverse

Locuţiuni din false propoziţii

„Dacă/De” la început de propoziţii

„De” – Sensuri. Valori

Cuvinte şi grupări lexicale incidente

Cuvinte şi structuri lexicale extracontextuale

Propoziţii şi fraze cu imprecaţii ori cu jurăminte

„De ce?”Numele
Comentariu
                    

Adaugă un comentariu