Încă din 1992, portretul activităților editoriale întreprinse de Casa Cărții de Știință este conturat de colaborarea cu universitari, cercetători științifici, membri ai comunității academice, scriitori și traducători, formând fructuoase colaborări la nivel național, dar și cu institute culturale din întreaga Europă.

În editarea și publicarea lucrărilor cu conținut științific, colaborăm cu evaluatori externi aparținând diferitelor centre universitare din țară, a căror probitate profesională ne asigură un eficient sistem peer review.

Deschiderea editurii către alte literaturi și cutume este demonstrată de prezența în bazele de date internaționale și colaborarea cu institutele culturale din Europa, care sprijină apariția cărților și subvenționarea traducerilor.

Acreditări CNCS în domeniul Științelor Umaniste:

1.Filologie – categoria B
2.Filosofie – categoria B
3.Teatru și arte performative – categoria B
4.Istorie și studii culturale – categoria C
 

Ever since 1992, the profile of the publishing activities undertaken by Casa Cărții de Știință has been defined by the fruitful collaboration with Romanian university professors, researchers, members of the academic community, writers and translators, as well as with cultural institutes throughout Europe.

For editing and publishing scientific papers, we collaborate with external assessors in various Romanian universities whose professional probity ensures we have an efficient peer review system.

Proof to our openness to foreign literatures and traditions is our presence in international databases and our collaboration with European cultural institutes which support the publication of books and subsidise translations.

CNCS accreditations in the field of Humanities:

1.Philology –category B
2.Philosophy – category B
3.Theater and performing arts – category B
4.History and cultural studies – category C
 

Dès 1992, le profil des activités d’édition entreprises par Casa Cărții de Știință est défini par la collaboration fructueuse avec des universitaires, des chercheurs, des membres de la communauté académique, des écrivains et des traducteurs de Roumanie, ainsi qu’avec des instituts culturels à travers l’Europe.

Dans le domaine de l’édition et de la publication d’articles à contenu scientifique, nous collaborons avec des évaluateurs externes de différents centres universitaires du pays, dont la probité professionnelle nous garantit un système efficace d’évaluation par les pairs.

L’ouverture de notre maison d’édition envers les littératures et les traditions étrangères est démontrée par notre présence dans des bases de données internationales et par notre collaboration avec les instituts culturels européens qui soutiennent la publication de livres et subventionnent des traductions.

Accréditations CNCS dans le domaine des Sciences Humaines :

1.Philologie –catégorie B
2.Philosophie – catégorie B
3.Théâtre et arts performatifs – category B
4.Histoire et études culturelles – category C
 

Casa Cărţii de Ştiinţă a fost creată (în 1992)

tocmai pentru dumneavoastră: universitari, cercetători, scriitori clujeni.

  Suntem pregătiţi să venim în întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor dumneavoastră. Împreună, vom găsi cele mai eficiente, mai practice, mai avantajoase soluţii, astfel încât cartea dumneavoastră să găsească drumul cel mai scurt şi mai sigur spre studenţii/cititorii dumneavoastră.

Dorim să devenim editura de casă a catedrei dumneavoastră. Contactul permanent, evaluarea periodică a relaţiei noastre, respectul reciproc

sunt instrumentele cu care vom lucra.

Acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, editura noastră vă aşteaptă în biblioteca de referinţă a celor 2000 de titluri apărute de la înfiinţare.

           Ce vă oferim?

& tipar digital şi tipar offset (în funcţie de tiraj)

& copertă şi planşe color, chiar la tiraje mici

& tiraj minim de 100 de exemplare

& la tiraje mari, preţuri atrăgătoare

& în regim de urgenţă, cartea dumneavoastră e gata în 10 zile (la acelaşi preţ!)

& calitate maximă la finisare

& disponibilitate de difuzare

& achitarea costurilor şi la 60 de zile după apariţia cărţii

& servicii redacţionale calificate

Poarta Casei noastre e deschisă pentru dumneavoastră!

Echipa editurii

Mircea Trifu
Director

persoana de contact pentru discutarea eventualelor contracte

Alexandra Blendea
redactor-sef

Marius Muresan
redactor

Gabriel Hutera
grafician

Grafic Designer

Alexandra Ionel
Redactor

Roxana Ardelean
Grafician

Adriana Demian
contabil