O carte-eveniment de Ion Agârbiceanu, apărută după… 80 de ani de când a fost scrisă!

O carte-eveniment de Ion Agârbiceanu, apărută după… 80 de ani de când a fost scrisă!

 

„Ion Agârbiceanu – spunea Mircea Zaciu, marele exeget și biograf al autorului – este unul dintre puținii scriitori profund creștini din literatura română. În sensul că experiența de viață, vocația și trăirea sentimentului religios i-au fertilizat opera, i-au acordat o dimensiune în mai mare măsură absentă din creația multor contemporani, chiar dacă și aceia împărtășeau sentimentele, credința, tradiția arhaică a religiozității.”

Iată că, parcă pentru a confirma această aserțiune critică, la Editura Casa Cărții de Știință, din Cluj-Napoca, a apărut lucrarea semnată de Ion Agârbiceanu, Scrieri inedite cu profil religios, conținând două volume: Pe urmele Domnului. Material pentru predici în duminecile de peste an (1943), respectiv Epistolele Apostolilor. Scurte comentarii (1944), Cluj-Napoca, 2021, 846 p. Ediție îngrijită, notă asupra ediției, note și comentarii de ILIE RAD.

Ilie Rad este cel care a editat, în 8 volume din colecția „Opere fundamentale”, de sub egida Academiei Române, toată opera literară antumă a lui Ion Agârbiceanu, apărută în volume (peste 12.000 de pagini), precum și integrala articolelor cu caracter religios (Ion Agârbiceanu, Articole cu caracter ecleziastic (1903-1945). Ediție îngrijită, notă asupra ediției, note și comentarii de Ilie Rad. Prefață de Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2018, 940 p.).

Aceste două lucrări ample, din ediția de față, se adaugă celorlalte volume ale lui Agârbiceanu, cu profil religios, tipărite deja: Fața de lumină a creștinismului, apărut în 1944 (fiind reeditat de Mircea Popa, în 2006), respectiv Cartea legendelor (editată tot de Mircea Popa, în 1996 și 2009), la care trebuie adăugate încă două titluri: Căile fericirii (2004, ediție de Cornelia Lucia Frișan), precum și Adâncirea creștinismului. Conferințe populare publicate în revista AGRU. Organul Asociației Generale a Românilor Uniți (1934-1940) (2012, ediție de Ion Buzași și Anton Rus). Dacă menționăm și volumul Cutezări cu gândul ale ieromonahului Visarion (în curs de apariție), rezultă că opera filosofico-religioasă a lui Ion Agârbiceanu totalizează circa 3700 de pagini, fără a socoti operele literare, inspirate din viața religioasă (Din viața preoțească, 1916; Luncușoara în Paresemi, 1920; Pustnicul și ucenicul său, 1938; reditată în 1998, 2008 și 2015).

Această bogată literatură religioasă confirmă ceea ce spunea recent Cristian Bădiliță: „Opera lui [Ion Agârbiceanu] e atât de covârșitoare, ca întindere, și de «sățioasă», la nivelul conținutului, încât pare zămislită de o forță supranaturală.” Un alt exeget al scriitorului, profesorul și criticul literar ieșean Antonio Patraș, spunea și el că ușurința cu care scria Agârbiceanu creează impresia că opera i-a fost dictată de… Duhul Sfânt!

Cât privește conținutul lucrării Pe urmele domnului, scopul este clar definit de către autor, în Introducere: „Pentru a veni în ajutorul acestor frați (preoți, n. I.R.), am întocmit acest material, după Evangheliile de rând. Spun «material» pentru cuvântări bisericești, și nu pentru predici redactate ca astăzi, predici gata. De acestea mi se pare că avem destule, începând cu Propovedaniile lui Petru Maior.

După modestele noastre puteri și în temeiul unei experiențe îndelungate, am încercat să adunăm aici material, pe care să-l poată prelucra fiecare preot el însuși, după împrejurări, după publicul ascultător, după nivelul lui cultural.”

Al doilea volum, Epistolele Apostolilor. Scurte comentarii (1944), ne oferă, după cum arată și titlul, comentarii la epistolele Noului Testament, scrise într-un limbaj simplu, accesibil, pe înțelesul tuturor, lucrarea constituind, de asemenea, un excelent îndrumar pentru preoți, dar și pentru publicul larg.

Ambele lucrări au fost scrise la Sibiu, în timpul refugiului (1940-1945), ca urmare a Diktatului de la Viena.

Într-o scrisoare către poetul Ion Brad, marele său prieten și protector, din 28 februarie 1962, Ion Agârbiceanu scria, obișnuit cu gândul că aceste lucrări nu puteau apărea în timpul regimului comunist de atunci: „Și tot în manuscris vor rămânea lucrările mele de meditație și filosofie creștină: Pe urmele Domnului, Pe cărările înseninării, Cutezări cu gândul și Cartea legendelor – aceasta din urmă literatură pură” . Dacă volumul Cartea legendelor a fost tipărit după 1989, primele trei titluri au rămas inedite, iată, la… 80 de ani de la scrierea lor!

De aceea apariția acestui volum este un autentic eveniment literar. Volumul, apărut în condiții grafice excepționale, are copertă cartonată, designul fiind realizat de Könczey Elemér, unul dintre cei mai mari graficieni ai României contemporane. Tehnoredactarea, semnată de dr. Marius Mureșan, este înfrumusețată cu viniete unice, originale, amintind de vechile cărți bisericești. Hârtia de bună calitate, corpul de literă folosit (12) și fontul ales (Minion Pro), pagina aerisită și litera bine imprimată (e aici meritul Tipografiei Colorprint din Zalău) contribuie la prestigiul acestei apariții editoriale. Cele 21 de ilustrații color (pagini de manuscris, fotografii, dedicații, portrete grafice ale lui Agârbiceanu, coperte de carte, decorații primite, secvențe de la o lansare a volumului Articole cu caracter ecleziastic, la care au participat ÎPS Părinte Andrei, regretatul episcop Florentin, scriitorii Horia Bădescu, Constantin Cubleșan și Mircea Arman) – toate fac din această carte o operă de artă, care merită cu prisosință, prin conținut și formă, elogiul formulat cândva de Tudor Arghezi: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

Cartea este impecabil transcrisă după manuscris, cu note, comentarii și explicații, rezultând din întâlnirea fericită a unui filolog experimentat (Ilie Rad) cu un teolog profund (Pr. Cristian Langa, care este și deținătorul celor două manuscrise). Prin respectarea normelor riguroase de transcriere, amplu precizate în Nota asupra ediției, cartea poate fi un model pentru multe improvizații „științifice” de azi.

Volumul Scrieri inedite cu profil religios este cu adevărat o carte-eveniment, care a așteptat… 80 de ani ca să vadă lumina tiparului! Este un eveniment literar și, în același timp, un omagiu postum adus lui Ion Agârbiceanu.

În curând se va organiza și o lansare online a cărții, care va fi anunțată la timp.

Cartea poate fi procurată de la sediul Editurii Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 6-8, din Cluj-Napoca, tel. 0264-431920.

 

Casa Cărții de Știință

 

Lasă un răspuns